Ida Foyn Gundersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ida Foyn Gundersen

Elin Stranden, Ida Foyn Gundersen, Linn Getz, Anna Luise Kirkengen, Kai Brynjar Hagen, Bente Prytz Mjølstad
09.11.2020
Obesity is one of the great health challenges of our time. This development is linked to complex dynamics between dietary habits, physical activity, physiology, genetics and epigenetics in a...
Elin Stranden, Ida Foyn Gundersen, Linn Getz, Anna Luise Kirkengen, Kai Brynjar Hagen, Bente Prytz Mjølstad
09.11.2020
Fedme er en av samtidens store helseutfordringer. Utviklingen er knyttet til en kompleks dynamikk mellom matvaner, fysisk aktivitet, fysiologi, genetikk og epigenetikk i en globalisert verden der...