Holm HA

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Holm HA

Holm HA
30.04.1997
Forskning, fagutvikling og utdanning er forutsetningene for kontinuerlig læring og kvalitetsforbedring, dvs. at man evner å gjøre det som tilgjengelige forskningsresultater tilsier at man bør gjøre...
Pedersen O Brun, PrestegaardK, Hjortdahl P, Holm HA
20.09.1996
Sammendrag Den livslange læringen hos ferdig utdannede leger foregår først og fremst gjennom egne erfaringer og selvstyrte læringsaktiviteter. Tradisjonelle former for undervisning og...