Holgeir Skjeie

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Holgeir Skjeie

Holgeir Skjeie, Siv Nygaard, Henrik Stenwig Li, Bozidar Gardasevic, Arne Fetveit, Mette Brekke
26.06.2008
Kveldsstemning i Bendiksbukta, 2006 Massemønstringer defineres gjerne som arrangementer hvor flere enn 1 000 personer er samlet for et spesifikt formål over en gitt tidsperiode. Eksempler er...
Holgeir Skjeie, Siv Nygaard, Henrik Stenwig Li, Bozidar Gardasevic, Arne Fetveit, Mette Brekke
26.06.2008
Evening atmosphere at Bendik bay 2006 Mass gatherings are usually defined as events attended by more than 1000 people for a specific purpose over a given period of time. Examples are sport events,...
Ole Rysstad, Holgeir Skjeie
09.01.2003
Hans Blystad fra Nasjonalt folkehelseinstitutt slo våren 2002 fast i MSIS-rapport for uke 13 at beskyttelse mot myggestikk er den beste malariaprofylakse ( 1 ). I den nye veilederen i...