Hogne Sønnesyn

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hogne Sønnesyn

Kristin Sæle, Hogne Sønnesyn, Einar Svarstad, Dag Aarsland
12.02.2009
Forekomsten av alvorlig nyresvikt (ramme 1) ( 1 , 2 ) som krever nyreerstattende behandling i form av dialyse eller nyretransplantasjon, er økende, særlig i den eldre del av befolkningen ( 3 ). Hos...