Hildegunn Høberg Vetti

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hildegunn Høberg Vetti

Tom Mala, Dag Tidemand Førland, Hildegunn Høberg Vetti, Caroline Ursin Skagemo, Hans Olaf Johannessen, Egil Johnson
04.05.2020
Arvelig ventrikkelpolypose i form av gastrisk adenokarsinom og proksimal ventrikkelpolypose (gastric adenocarcinoma and proximal polyposis of the stomach, GAPPS) er en sjelden tilstand karakterisert...
Hildegunn Høberg Vetti, Anders Molven*, Aud K.H. Eliassen, Vidar M. Steen
18.11.2010
Pharmacogenetics is often defined as the study of variation in response to drugs due to hereditary factors. Variation in therapeutic efficacy or side effects experienced may be due to both...
Hildegunn Høberg Vetti, Anders Molven, Aud K.H. Eliassen, Vidar M. Steen
18.11.2010
Farmakogenetikk er ofte definert som studiet av variasjon i medikamentrespons på bakgrunn av arv. Variasjon i medikamenteffekt eller opplevelse av bivirkninger kan skyldes både farmakokinetiske og...