Hilde Nordahl Karterud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Hilde Nordahl Karterud (f. 1956) er ph.d-student.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Spesialsykehuset for epilepsi, SSE

Klinikk for kirurgi og nevrofag

Oslo universitetssykehus

Artikler av Hilde Nordahl Karterud
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media