Hilde Nordahl Karterud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hilde Nordahl Karterud

Caroline Lund, Hilde Nordahl Karterud
05.03.2013
Patients with psychogenic nonepileptic seizures move in the borderland between the fields of neurology and psychiatry. Following current practice, the diagnosis is made by a neurologist, who then...
Mia Tuft, Hilde Nordahl Karterud, Antonia Villagran, Karl O. Nakken
08.09.2015
The main differential diagnosis of epilepsy among young adults is psychogenic non-epileptic seizures. Such seizures may manifest themselves in very different ways and usually have complex root causes...
Caroline Lund, Hilde Nordahl Karterud
05.03.2013
Pasienter med psykogene ikke-epileptiske anfall beveger seg i grenseland mellom nevrologi og psykiatri. Ifølge dagens praksis stilles diagnosen av nevrolog, som deretter overlater behandlingen av...
Mia Tuft, Hilde Nordahl Karterud, Antonia Villagran, Karl O. Nakken
08.09.2015
Den viktigste differensialdiagnosen til epilepsi hos unge voksne er psykogene ikke-epileptiske anfall. Slike anfall kan ytre seg svært forskjellig, og det er som regel sammensatte bakenforliggende...