Hilde Marie Engjom

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hilde Marie Engjom

Hilde Marie Engjom, Nils-Halvdan Morken, Kari Klungsøyr
03.09.2018
Kunnskap om fødselsomsorgen er viktig for å gi kvinnen og paret best mulig grunnlag for planlegging av fødsel og fødested. Slik kunnskap er også viktig for overvåkning av kvaliteten på...
Hilde Marie Engjom, Thor-Henrik Henriksen, Sven Young, Kari Schrøder Hansen
06.10.2015
The global shortage of qualified health workers is particularly severe in low-income countries. The experiences from the recent Ebola outbreak in West Africa demonstrate how lack of capacity and...
Trond Engjom, Kristoffer Brodwall, Hilde Marie Engjom, Kristine Mørch
22.01.2013
Samarbeid mellom Haukeland universitetssykehus og Mnazi Mmoja sykehus på Zanzibar har pågått i flere år. Leger og sykepleiere fra Bergen har nå reist til Zanzibar, og...
Hilde Marie Engjom
29.04.2014
Flere kvinner har fått lang reisevei til fødeavdeling, og risikoen for komplikasjoner hos mor har økt. Risiko for ikke-planlagt fødsel utenfor institusjon og reiseavstand til fødeinstitusjoner...
Hilde Marie Engjom, Thor-Henrik Henriksen, Sven Young, Kari Schrøder Hansen
06.10.2015
Mangel på kvalifisert helsepersonell rammar låginntektsland særleg hardt. Erfaringane med ebolautbrotet i Vest-Afrika viser korleis manglande kapasitet og kvalitet i helsetenesta raskt kan få globale...
Hilde Engjom
20.10.2015
Innhald og organisering av spesialistutdanning. Utviklinga i helsetenesta gjennom dei siste tiåra og læring for framtida. Trygge og tilgjengelege helsetenester for alle, også for kvinner som søker...