Hilde Kløvstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hilde Kløvstad

Robert Whittaker, Øivind Nilsen, Arild Johan Myrberg, Rolf M. Angeltvedt, Bente Magny Bergersen, Hilde Kløvstad
09.12.2020
One of the targets of the UN Sustainable Development Goals is to end the HIV/AIDS epidemic by 2030. The first milestone, the ‘90–90–90 treatment targets’, is supposed to be achieved this year. We...
Robert Whittaker, Øivind Nilsen, Arild Johan Myrberg, Rolf M. Angeltvedt, Bente Magny Bergersen, Hilde Kløvstad
30.11.2020
Et av delmålene i FNs bærekraftsmål er å stanse hiv/aidsepidemien innen 2030. Den første milepælen, det såkalte 90–90–90-målet, skal oppnås i år. Vi mener Norge har nådd målet. Illustrasjon: Eivind...
Hilde Kløvstad
23.08.2007
Tidlig diagnostikk og behandling er viktig for å forebygge komplikasjoner og smittespredning ved genitale chlamydiainfeksjoner. Hvordan skal vi finne dem som er smittet? Antall årlige tilfeller av...
Hilde Kløvstad, E. Arne Høiby, Preben Aavitsland
06.11.2008
Gjennom Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ble det i første halvår i 2006 observert en økt letalitet av systemisk gruppe B-streptokokkinfeksjon hos nyfødte og spedbarn ( 1 ). Gruppe B-...