Hilde Karen Ofte

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hilde Karen Ofte

Anne Hege Aamodt, Marte Helene Bjørk, Karl Bjørnar Alstadhaug, Guttorm Eldøen, Aud Nome Dueland, Tine Poole, Knut Hagen, Kjersti Grøtta Vetvik, Hilde Karen Ofte, Julie Sønnervik, Espen Saxhaug Kristoffersen, Bendik Slagsvold Winsvold, Christofer Lundqvist, Ståle O. Sagabråten
08.04.2019
Diagnosing different types of headache correctly can be challenging, but is the most important prerequisite for optimal treatment. Controlled use of acute medications and prophylaxis is recommended...
Anne Hege Aamodt, Marte Helene Bjørk, Karl Bjørnar Alstadhaug, Guttorm Eldøen, Aud Nome Dueland, Tine Poole, Knut Hagen, Kjersti Grøtta Vetvik, Hilde Karen Ofte, Julie Sønnervik, Espen Saxhaug Kristoffersen, Bendik Slagsvold Winsvold, Christofer Lundqvist, Ståle O. Sagabråten
03.04.2019
Korrekt diagnostikk av ulike hodepinetyper kan være utfordrende, men det er den viktigste forutsetningen for optimal behandling. Det anbefales kontrollert bruk av anfallsmedisin og forebyggende...
Hilde Karen Ofte
30.03.2017
Høy forekomst av søvnforstyrrelser og skiftarbeid er vanlig blant pasienter med klasehodepine. Hilde Karen Ofte. Foto: Arvid Larsen Klasehodepine er en primær, episodisk hodepine med samtidig...
Karl B. Alstadhaug, Hilde Karen Ofte
25.08.2015
Cluster headaches are extremely painful. The condition is typified by recurrent attacks of intense, strictly unilateral pain centred about one eye, accompanied by autonomic symptoms on the...
Karl B. Alstadhaug, Hilde Karen Ofte
25.08.2015
Klasehodepine er svært smertefullt. Typisk for tilstanden er tilbakevendende anfall med strikt ensidig intens smerte bak eller rundt øyet, ledsaget av autonome symptomer i ansiktet på den samme siden...