Hilde Karen Ofte

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nevrologisk avdeling

Nordlandssykehuset, Bodø

Hilde Karen Ofte er ph.d., spesialist i nevrologi og overlege ved Nevrologisk avdeling, Nordlandssykehuset i Bodø. Hun er leder i Norsk Hodepineselskap.

Artikler av Hilde Karen Ofte
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media