Hilde Eikemo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hilde Eikemo

Berge Solberg, Hilde Eikemo
11.01.2021
Passive consent meets important ethical concerns and ought to be more applied in certain types of medical and health-related research. The purpose of the Health Research Act is to promote good and...
Berge Solberg, Hilde Eikemo
11.01.2021
Det passive samtykket ivaretar viktige etiske hensyn og bør kunne brukes i langt større grad innen visse typer medisinsk og helsefaglig forskning. Helseforskningslovens formål er å fremme god og...