Hilde Bastøe Sellevoll

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Email: : sbsehi@ous-hf.no

Avdeling for gastro- og barnekirurgi

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Hilde Bastøe Sellevoll er lege i spesialisering i fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Hilde Bastøe Sellevoll
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media