Hilchen T. Sommerschild

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hilchen T. Sommerschild

Hilchen T. Sommerschild
20.11.2000
Omarbeidet prøveforelesning for den medisinske doktorgrad, oppgitt emne, Universitetet i Oslo, 17.6. 1999 Aterosklerose/restenose, akutt iskemi/reperfusjon og hjertesvikt involverer inflammatoriske...
Hilchen T. Sommerschild
10.11.2000
En rekke stimuli er potensielt skadelige for kroppens celler. Såfremt cellene ikke blir irreversibelt skadet eller dør, vil det settes i gang prosesser for å motvirke skaden. For det første kan dette...