Hexeberg E

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hexeberg E

Otterstad JE, Hexeberg E, Holme I, Hjermann I
20.06.1997
Sammendrag I CARE-studien ble 4159 pasienter i aldersgruppen 21-75 år inkludert og randomisert til behandling med pravastatin 40 mg daglig eller placebo 3-20 måneder etter et hjerteinfarkt...