Henry Aasved

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Henry Aasved

Henry Aasved
14.02.2008
Aldersbetinget katarakt kan forringe livskvaliteten i betydelig grad. Nye operasjonsmetoder, polikliniske operasjoner, lav risiko for komplikasjoner og statlig prioritering av slike inngrep har vært...
Henry Aasved, Einar Skoglund
26.08.2004
De første reglene om spesialistgodkjenning av leger kom i 1918. Det har senere vært utført et omfattende arbeid om spesialistutdanningen for leger, mest i regi av Legeforeningen, men også i offentlig...