Henrikt Vogt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Henrikt Vogt

Henrik Vogt, Andreas Pahle
13.11.2018
Øre-nese-hals-lege Jarl Arvid Bunæs mener at «kosmetiske kirurger» er leger ( 1 ). Hans mest sentrale påstand lyder slik: «Dagens skjønnhetsbegrep er ikke...
Henrik Vogt, Andreas Pahle
15.08.2018
Er kosmetisk medisin, med sitt mål om å perfeksjonere friske, normale mennesker, forenlig med legegjerningen og god legeetikk? Å lindre, kurere og forebygge sykdom har vært medisinens tradisjonelle...
Henrik Vogt, Charlotte Lunde
16.03.2018
Vi takker for alle svar på vår kronikk. Vårt mål var å løfte frem og problematisere de siste kunnskapsoppsummeringene om AD/HD-behandling hos barn og unge. Vi rettet oppmerksomheten primært mot...
Henrik Vogt, Charlotte Lunde
23.01.2018
Recent systematic reviews reveal a weak evidence base for the use of methylphenidate and amphetamines in the treatment of children and adolescents with an ADHD diagnosis. This should have...
Henrik Vogt, Charlotte Lunde
22.01.2018
Nye kunnskapsoppsummeringer viser over tid tynt kunnskapsgrunnlag for bruk av metylfenidat og amfetaminer i behandlingen av barn og unge med diagnosen AD/HD. Det bør få konsekvenser for...
Henrik Vogt, Andreas Pahle
03.10.2017
New technology enables visions of enhancing the human being medically. This necessitates a discussion about the essential question: What is the goal of medicine? The essential question for the future...
Henrik Vogt
16.10.2017
Systemmedisin, en spydspiss i den nye presisjonsmedisinen, lover både helhetstenkning og en revolusjon i forebyggende medisin. Men løftet er ikke troverdig. Foto: Nicolai Bauer Allmennlegen møter...
Henrik Vogt, Andreas Pahle
04.09.2017
Ny teknologi muliggjør visjoner om å kunne forbedre mennesket medisinsk. Det tvinger frem en diskusjon om det viktigste spørsmålet: Hva er medisinens mål? Det viktigste spørsmålet for fremtidens...