Annonse
Annonse

Henrikt Vogt

Artikler av Henrikt Vogt

Henrik Vogt, Charlotte Lunde
Vi takker for alle svar på vår kronikk. Vårt mål var å løfte frem og problematisere de siste kunnskapsoppsummeringene om AD/HD-behandling hos barn og unge. Vi rettet oppmerksomheten primært mot...
Henrik Vogt, Charlotte Lunde
Recent systematic reviews reveal a weak evidence base for the use of methylphenidate and amphetamines in the treatment of children and adolescents with an ADHD diagnosis. This should have...
Henrik Vogt, Charlotte Lunde
Nye kunnskapsoppsummeringer viser over tid tynt kunnskapsgrunnlag for bruk av metylfenidat og amfetaminer i behandlingen av barn og unge med diagnosen AD/HD. Det bør få konsekvenser for...
Henrik Vogt, Andreas Pahle
New technology enables visions of enhancing the human being medically. This necessitates a discussion about the essential question: What is the goal of medicine? The essential question for the future...
Henrik Vogt
Systemmedisin, en spydspiss i den nye presisjonsmedisinen, lover både helhetstenkning og en revolusjon i forebyggende medisin. Men løftet er ikke troverdig. Foto: Nicolai Bauer Allmennlegen møter...
Henrik Vogt, Andreas Pahle
Ny teknologi muliggjør visjoner om å kunne forbedre mennesket medisinsk. Det tvinger frem en diskusjon om det viktigste spørsmålet: Hva er medisinens mål? Det viktigste spørsmålet for fremtidens...