Henrik S. Huitfeldt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: henrik.huitfeldt@medisin.uio.no

Henrik S. Huitfeldt er overlege ved Avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo.

Artikler av Henrik S. Huitfeldt
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media