Henriette Magelssen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Henriette Magelssen

Cecilie E. Kiserud, Henriette Magelssen, Peter Fedorcsak, Sophie D. Fosså
14.02.2008
De fleste unge pasienter med nyoppdaget kreft er opptatt av sin fremtidige gonadale funksjon og mulighetene for å få barn etter behandling. Ikke bare kirurgi, kjemoterapi og strålebehandling, men...
Henriette Magelssen
14.05.2009
H, Krueger D, McLean D., Williams The prevention of second primary cancers A resource for clinicians and health managers. 147 s, tab, ill. Basel: Karger, 2008. Pris CHF 218 ISBN 978-3-8055-8497-5 En...
Einar Stensvold, Henriette Magelssen, Irma C. Oskam
09.08.2011
Several decades of effective cancer treatment have resulted in higher patient survival in Norway, but the treatment may entail a higher risk of infertility ( 1 ). Fertility preservation is therefore...
Einar Stensvold, Henriette Magelssen, Irma C. Oskam
09.08.2011
A number of boys and men who contract cancer survive the disease and subsequently live full lives. Among children aged less than 18, leukaemia, lymphoma and tumours of the central nervous system are...
Einar Stensvold, Henriette Magelssen, Irma C. Oskam
09.08.2011
Effektiv kreftbehandling i Norge har gjennom flere tiår ført til økt pasientoverlevelse, men behandlingen kan medføre økt risiko for infertilitet ( 1 ). Fertilitetsbevaring er derfor viktig for unge...
Einar Stensvold, Henriette Magelssen, Irma C. Oskam
09.08.2011
Flere gutter og menn som får kreft, overlever sykdommen og lever deretter verdifulle liv. Hos barn under 18 år er leukemi, lymfomer og tumorer i sentralnervesystemet de hyppigst forekommende...