Henning Herrestad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Henning Herrestad

Henning Herrestad
04.10.2007
Berit, Rustand Psykiatriens samfunn 217 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2007. Pris NOK 299 ISBN 978-82-15 -01007-6 Rustand etterlyser en kultursensitiv psykiatri som i større grad forholder seg...
Henning Herrestad
25.05.2006
Westrin, Claes-Göran Nilstun, Tore Att få hjälp att dö – synsätt, erfarenheter, kritiska frågor 283 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2005. Pris SEK 289 ISBN 91-44 -03562-4 Claes-Göran Westrin,...