Helle K. Knutsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Helle K. Knutsen (f. 1963) er toksikolog, dr.philos. og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Hun er medlem av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i Vitenskapskomiteen for mattrygghet og leder av EFSAs Panel on contaminants in the food chain (CONTAM). Hun var medforfatter på Vitenskapskomiteen for mattrygghets nytte-risiko-vurdering av fisk, publisert i 2014.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Helle K. Knutsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media