Helland S

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Helland S

Morken T, Augustson T, Helland S
20.10.1999
Sammendrag Yrkesrelaterte hudplager er vanlig blant ansatte i tannhelsetjenesten. Vi har gjennomført en spørreskjemaundersøkelse med sikte på å undersøke forekomsten av og mulige årsaker til...