Helge Skulstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Email: : helsku@ous-hf.no

Hjerteultralydlaboratoriet

Kardiologisk avdeling

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

og

Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Oslo

Helge Skulstad er spesialist i hjertesykdommer, overlege, seksjonsleder og førsteamanuensis.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Helge Skulstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media