Helge Ose Velle

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Helge Ose Velle

Helge Ose Velle, Kristian Kolnes, Geir Høgalmen, Lars Petter Gudim, Rune Wiseth, Olaf Rødevand
09.10.2008
Invasiv koronar angiografi gir eit nøyaktig bilete av koronartreet og har lenge vore gullstandard for påvising og kvantitering av koronare stenosar. I 2005 blei det utført 28 031 invasive koronare...
Helge Ose Velle, Bjørn Arild Halvorsen
04.12.2008
Takk for kommentar til artiklane våre. Vi kan roe våre kollegaer med at vi bryr oss om hjernen også! Vi var under arbeidet med artiklane godt kjende med forsking gjort ved Rikshospitalet omkring...
Marja-Liisa Lillebø, Helge Ose Velle, Torgeir Bruun Wyller
21.02.2012
«Admission for social reasons» and «causa socialis» are terms often used to describe hospitalisations that are assumed to be unnecessary. However, a thorough assessment of so-called unnecessarily...
Marja-Liisa Lillebø, Helge Ose Velle, Torgeir Bruun Wyller
21.02.2012
«Innleggelse av sosiale årsaker», «akutt pleie» og «causa socialis» er begreper som ofte brukes om innleggelser som blir antatt å være unødvendige. Men grundig vurdering av såkalt unødvendig innlagte...