Helge Opdahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Helge Opdahl

Odysseas Papalexiou Økland, Espen Rostrup Nakstad, Helge Opdahl
29.06.2020
Akutt forgiftning forårsaket av karbonmonoksid og andre giftige stoffer er den hyppigste dødsårsaken ved branner og kan foreligge uten tegn på ytre skade. Livstruende symptomer kan oppstå umiddelbart...
Helge Opdahl
28.01.2010
Alvorlig respirasjonssvikt hos tidligere lungefriske skyldes som oftest en utbredt betennelsesprosess i lungevevet. Hvis årsaken er infeksiøs (f.eks. bakteriell pneumoni), går prosessen som regel...
Helge Opdahl
17.04.2012
Hughes, Martin Black, Roland Advanced respiratory critical care 590 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 43 ISBN 978-0-19-956928-1 Respirasjonssvikt kan gi O 2- mangel i...
Are Bergsvein Tvinnereim, Helge Opdahl, Morten Rostrup, Kjetil Sunde
21.04.2015
En ung mann med opprinnelse fra Vest-Afrika ble innlagt på sykehus grunnet hoste og sterke smerter i overkroppen. På kort tid ble sykdomsbildet dramatisk forverret. Pasienten hadde en kjent kronisk...
Tuva Matheson Hegna, Eirik Qvigstad, Nils-Einar Kløw, Helge Opdahl
02.06.2015
Hos kritisk syke brukes ofte sentralvenøs oksygenmetning som en indikator på om oksygenforsyningen tilfredsstiller organismens behov. Ved sirkulasjonssvikt er lav sentralvenøs metning vanlig, men...