Per Helge Måseide

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Helge Måseide

Per Helge Måseide
13.12.2007
Nybø, RK Fra tabu til tema Selvmord i mediene. 136 s. Kristiansand: IJ-forlaget, 2007. Pris NOK 185 ISBN 978-82-7147-308-2 Forfatteren var med på å utrede en endring i Vær Varsom-plakaten fra 2006...
Per Helge Måseide
13.12.2007
«Medieoffer» bør ikke bli en medisinsk diagnose, med urettmessig medieomtale som sykdomsårsak I 1920- og 30-årenes kriminaljournalistikk ble antatte gjerningspersoner identifisert ved navn, ofte på...
Per Helge Måseide
18.12.2008
Åmås, KO Hvem er hvem? 665 s. Oslo: Aschehoug, 2008. Pris NOK 399 ISBN 978-82-03-23561-0 Knut Olav Åmås har gjort seg sterkt gjeldende som redaktør og skribent. Han har skrevet en rekke bøker og...
Per Helge Måseide
16.11.2006
Skivenes, Marit Trygstad, Sissel C. Varslere Om arbeidstakere som sier ifra! 193 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2006. Pris NOK 298 ISBN 82-05-35330-1 Forfatterne, begge med tilknytning til...
Per Helge Måseide
24.08.2006
Rønning, Rolf Vårt politiske Norge En innføring i stats- og kommunalkunnskap. 3. tg. 356 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2006. Pris NOK 398 ISBN 82-450-0349-2 «Vårt politiske Norge» er en...
Per Helge Måseide
14.12.2006
Hornmoen, Harald Meyer, Gitte Sylwan, Peter Fornuften har flere stemmer Offentligheten, journalisten og forskeren. 146 s, ill. Oslo: Cappelen Akademisk, 2006. Pris NOK 238 ISBN 82-02-24400-5 De tre...
Per Helge Måseide
23.03.2006
Rådet for legeetikk har kritisert Sverre Kjeldsen for ikke å kontrollere hvordan han ble gjengitt i Dagbladet 11.2. 2004 i den såkalte tiazidsaken) ( 1 ). Kjeldsen hevder på sin side at han forgjeves...
Torbjørn Moe Eggebø, Eli Smedvig, Gro Flatabø Zanussi, Per Helge Måseide, Harm-Gerd Karl Blaas, Sverre Sandberg
20.06.2000
En 34 år gammel førstegangsgravid kvinne i svangerskapsuke 27 ble henvist til Kvinneklinikken ved Sentralsjukehuset i Rogaland på grunn av magesmerter. Hun hadde vært kvalm og kastet opp og hadde...
Per Helge Måseide
20.10.2000
Det er grunn til å gratulere firmaene Pfizer og Pharmacia med en vellykket lansering av legemidlet Celebra. Spesielt er legemidlets fortreffeligheter gjort rede for i et større oppslag i avisen...
Per Helge Måseide
03.09.2013
Det går en grense for hvor uetterrettelige påstander pressen kan fremsette mot helsepersonell. Det er konklusjonen etter at Dagbladet og Avisa Nordland er dømt i retten til å betale økonomisk...