Helga Mannsåker

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Helga Mannsåker

Helga Mannsåker
21.03.2017
Mange meiner at schizofrenitermen bør bytast ut, medan andre er meir skeptiske til eit namneskifte. Men det er eitt aspekt ved medisinske fagtermar som begge sider ser ut til å oversjå: Ord har ikkje...