Heidi Thornhill

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Kvinneklinikken

Haukeland Universitetssjukehus

Hun har bidratt med idé, utforming og design, datainnsamling og -tolkning, utarbeiding og godkjenning av manuskriptet.

Heidi Thornhill er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og overlege.

Artikler av Heidi Thornhill
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media