Heidi Nygaard Bakken

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Heidi Nygaard Bakken

Kiarash Tazmini, Heidi Nygaard Bakken, Fredrik Hellem Schjesvold
18.09.2012
A woman in her seventies was admitted to hospital with reduced general condition, exertion dyspnoea and generalised pain, particularly pronounced in her calves. During the course of events the...
Kiarash Tazmini, Heidi Nygaard Bakken, Fredrik Hellem Schjesvold
30.10.2012
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 1969 – 72 I Tidsskriftet nr. 17/2012, side 1971 er det feil bilde i figur 3. Her viser vi både figur 2 og riktig figur 3. Figur 2 CT abdomen uten kontrastmiddel fra...
Kiarash Tazmini, Heidi Nygaard Bakken, Fredrik Hellem Schjesvold
18.09.2012
En kvinne i 70-årene ble innlagt i sykehus med nedsatt allmenntilstand, aktivitetsdyspné og generaliserte kroppssmerter, spesielt uttalt i leggene. I forløpet utviklet pasienten svikt i flere...