Heidi Knobel

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Heidi Knobel

Solveig Sandven Kjesbu, Kristin Moksnes, Pål Klepstad, Heidi Knobel, Stein Kaasa, Ola Dale
06.01.2005
Vi ønskjer å presentere pupillometri som metode, både innan forsking og i klinisk samanheng. Innhaldet er basert på litteratursøk i databasane Medline og ISI- Web of Knowledge og på søk i...