Heidi Andersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Heidi Andersen

Heidi Andersen, Ludvig N.W. Daae, Tale Norbye Wien
30.09.2014
Microscopy of urine sediment is a simple and inexpensive, but often overlooked procedure. With practice, it can contribute to swift, correct diagnosis of suspected kidney and urinary tract disease...
Heidi Andersen, Ludvig N.W. Daae, Tale Norbye Wien
30.09.2014
Mikroskopi av urinsedimenter er en enkel og billig, men ofte lite påaktet prosedyre. Med litt øvelse kan det bidra til rask og korrekt diagnose der det er spørsmål om sykdom i nyrer og urinveier...