Heidi Andersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Heidi Andersen (f. 1980) er bioingeniør og har en mastergrad i molekylær biovitenskap og spesialistgodkjenning innen medisinsk morfologi. Hun arbeider ved Avdeling for medisinsk biokjemi, Diakonhjemmet Sykehus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Hun har copyright på 188 bilder i en urinmikroapplikasjon (4)

Email: heidi.andersen80@gmail.com

Artikler av Heidi Andersen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media