Hege Kornør

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hege Kornør

Hege Kornør, Helge Waal
05.02.2004
Medikamentassistert rehabilitering er et landsdekkende behandlingstilbud til opioidavhengige ( 1 ). Ved utgangen av 2002 hadde til sammen 2 714 pasienter på et eller annet tidspunkt vært i behandling...
Hege Kornør, Willy Pedersen, Tilmann von Soest, Ingeborg Rossow, Jørgen G. Bramness
06.05.2010
Benzodiazepiner er mye brukt ved angstsymptomer og angstlidelser, som er blant de hyppigst forekommende psykiske lidelsene ( 1 , 2 ). En behandlingsmessig utfordring ved bruk av benzodiazepiner er...