Hege Kornør

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nasjonalt folkehelseinstitutt

og

Seksjon for legemidler og helseøkonomi

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Postboks 7004 St. Olavs plass

0130 Oslo

Artikler av Hege Kornør
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media