Hege Andreassen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hege Andreassen

Hege K. Andreassen, Silje C. Wangberg, Rolf Wynn, Tove Sørensen, Per Hjortdahl
16.11.2006
Stadig større mengder helseinformasjon blir gjort tilgjengelig for befolkningen gjennom massemedier. Internett er en viktig del av denne utviklingen. Eysenbach & Kohler fant i 2003 at 5 % av alle...
Per Egil Kummervold, Marianne Trondsen, Hege Andreassen, Deede Gammon, Per Hjortdahl
21.10.2004
Norske myndigheter uttrykker gjennom handlingsplanene Si@ og Samspill 2007 et klart mål om at pasienter skal kunne bruke Internett i kontakten med helsevesenet ( 1 , 2 ). En undersøkelse fra 2002...
Hege Andreassen, Anne-Grete Sandaune, Deede Gammon, Per Hjortdahl
30.06.2002
Internett og den nye informasjonsteknologien er i ferd med å innta helsevesenet, også i Norge. Dette åpner nye muligheter for kommunikasjon og innhenting av helserelatert informasjon for...