Hedda Rosland Garberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hedda Rosland Garberg

Kristin Haugen Gladsø, Hedda Rosland Garberg, Olav Spigset, Lars Slørdal
02.09.2014
Allmennpraktikere mottar en betydelig mengde reklamemateriell fra legemiddelindustrien ( 1 ). I en spørreundersøkelse publisert i 2008 ble allmennpraktiserende leger i Sør-Norge spurt om nytte av,...
Lars Slørdal, Olav Spigset, Hedda Rosland Garberg, Kristin Haugen Gladsø
21.04.2015
Vi skal spare så vel Arne Høiseth som Tidsskriftets øvrige lesere for imøtegåelser av alle de momenter førstnevnte tar til torgs i sitt innlegg, men kommer ikke utenom noen presiseringer: Vi har...
Lars Slørdal, Olav Spigset, Hedda Rosland Garberg, Kristin Haugen Gladsø
10.02.2015
Vi takker Arne Høiseth for kommentarene til vår artikkel om legemiddelreklame ( 1 ). Slik vi leser og oppfatter første avsnitt i Høiseths innlegg, begrunner han det han oppfatter som manglende...