Hedda Holm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: hholm94@gmail.com

Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Oslo

Forfatterbidrag: idé, litteratursøk, litteraturgjennomgang, utforming og utarbeiding av manus.

Hedda Holm er medisin- og forskerlinjestudent.

Artikler av Hedda Holm
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media