Hayes TBJ

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hayes TBJ

Hayes TBJ, Ramstad K, Nielsen EW
10.10.1998
Sammendrag En slekt fra Nordland fylke med hereditære eksostoser presenteres sammen med en litteraturgjennomgang. 21 medlemmer er undersøkt. Seks kvinner og jenter og ti menn og gutter har multiple...