Håvard Midgard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Gastromedisinsk avdeling

Oslo universitetssykehus, Ullevål

og

Senter for eliminasjon av hepatitter (SELIHEP)

Forfatterbidrag: utforming/design, analyse og tolkning av data, litteratursøk, utarbeiding og revisjon av manus og godkjenning av innsendte versjon.

Håvard Midgard er ph.d., spesialist i indremedisin og i fordøyelsessykdommer, overlege og forsker.

Artikler av Håvard Midgard
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media