Håvard Kjesbu Skjellegrind

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Håvard Kjesbu Skjellegrind

Kristin Hestmann Vinjerui, Håvard Kjesbu Skjellegrind
03.05.2021
Tidsskriftet nr. 4/2021 hadde fokus på eit generelt relevant tema, skrøpelegheit. Vi ønsker å supplere dei klinisk retta innlegga med data frå Helseundersøkinga i Trøndelag (HUNT). HUNT er ei av dei...