Håvard E. Danielsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Institutt for kreftgenetikk og informatikk

Kreftklinikken

Oslo universitetssykehus

og

Senter for kreftbiomedisin

Universitetet i Oslo

og

Avdeling for informatikk

Universitetet i Oslo

og

Nuffield division of clinical laboratory sciences

Oxford University

Han har bidratt med idé, utforming/design, litteratursøk, datainnsamling og utarbeiding/revisjon av selve manuset og har godkjent innsendte manusversjon.

Håvard E. Danielsen (f. 1957) er professor dr.philos. og instituttleder.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Radiumhospitalets forskningsstiftelse har en avtale med Room4 Ltd., som distribuerer DNA-ploiditetssystemer.

Artikler av Håvard E. Danielsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media