Håvard Dalen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Kardiologisk seksjon

Sykehuset Levanger

og

Klinikk for hjertemedisin

St. Olavs hospital

og

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

NTNU

Han har bidratt med idé, datainnsamling, samtlige analyser, tolking av data samt revisjon og godkjenning av manus.

Håvard Dalen er spesialist i indremedisin og i hjertesykdommer og er overlege og førsteamanuensis.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Håvard Dalen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media