Haugen L

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Haugen L

Andersen E, Grimsmo A, Haugen L, Relling SÅ, Westin S
20.09.1996
Sammendrag Fra 1.7.1993 ble det innført en tidsbegrensningsregel for rehabiliteringspenger (tidligere medisinsk attføring). Vi har sett på hvordan det gikk videre med dem som har nådd grensen på 52...