Hasselgård T

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hasselgård T

Dahl T, Hasselgård T, Myhre HO
10.10.1999
Aneurismer med diameter over 5 cm skal opereres Abdominale aortaaneurismer opereres for å hindre ruptur. Ruptur medfører svært høy dødelighet, og mange pasienter med rumpert aortaaneurisme dør før de...