Harald T. Andersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Harald T. Andersen

Harald T. Andersen, Joe Siri Ekgren
04.01.2007
Forlenget QT-tid-syndrom synes å forekomme hyppigere blant narkomane som behandles med metadon enn i befolkningen for øvrig. Det er vanskelig å akseptere påstanden om at risiko for arytmi er «lite...
Joe Siri Ekgren, Harald T. Andersen
29.03.2007
Kritikken fra Helge Waal og medarbeidere om EKG-registrering som rutine før metadonbehandling bryter med både internasjonale anbefalinger og utkast til nasjonale retningslinjer fra Sosial- og...
Joe Siri Ekgren, Harald T. Andersen
15.02.2007
Vi registrerer med tilfredshet at Helge Waal og medarbeidere nå deler vår oppfatning om at QTc-forlengelse som gir arytmier, er et klinisk betydningsfullt fenomen. Det er fortsatt et åpent spørsmål...
Harald T. Andersen
09.09.2004
Legeforeningens president, Hans Kristian Bakke, har gitt uttrykk for foreningens syn på Dokument 8-forslaget fra stortingsrepresentantene Bjarne Håkon Hanssen og John I. Alvheim om fastlegenes...
Harald T. Andersen
10.05.2002
Rusavhengighet og behandling av narkomane står sentralt i den offentlig helsedebatt. Særlig hyppig diskuteres innsats rettet mot barn og unge i den hensikt å forhindre rekruttering av nye misbrukere...