Harald Munkvold

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Harald Munkvold

Atle Skrede, Harald Munkvold, Øyvind Watne, Egil W. Martinsen
10.08.2006
Fysisk inaktivitet har alvorlege negative konsekvensar både for fysisk og mental helse. Denne kunnskapen har no fått innpass i dokument frå styresmaktene. Stortingsmelding 16 (2002 – 2003) Resept for...