Harald Grimen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Harald Grimen (f. 1955) var professor i filosofi ved Universitetet i Tromsø 1994 – 99.

No er han forskingsleiar i programmet Helse og samfunn, Noregs forskingsråd, og professor II, Senter for vitskapsteori, Universitetet i Bergen.

Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin

Universitetet i Oslo

Postboks 1130 Blindern

0318 Oslo

Artikler av Harald Grimen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media