Harald Grimen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Harald Grimen

Harald Grimen
10.01.2002
I 1997 oppretta Noregs forskingsråd programmet Helse og sjukdom i kulturelt perspektiv. Det vart i 2001 slege saman med førebyggjande helse og rusmiddelforsking til Helse og samfunn. To miljø, eitt...
Harald Grimen
10.12.2001
Analysar av tillit som utelet makt, vert naive. Analysar av makt som utelet tillit, vert grunne. Eg skal drøfte tre samanhengar mellom tillit og makt, noko lite er skrive om. Tillit er vanskeleg å...
Harald Grimen
10.12.2000
Det finst eit prinsipielt argument for at helsefaga – inkludert medisin – ikkje ligg i ein av ”to kulturar” (1), men er like vesentleg bundne til humanvitskapane som til naturvitskapane. Argumentet...