Hansen S

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hansen S

Bjørge T, Engeland A, Hansen S, Tropé CG
20.06.1998
Sammendrag I denne artikkelen blir trender i insidens, prognose og mortalitet for pasienter med ovarialcancer og borderlinetumorer i Norge fra 1950- til 1990-årene beskrevet. Totalt 14352 nye...