Hans Ole Korsgaard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans Ole Korsgaard

Hans Ole Korsgaard
22.01.2018
Sigmund Karterud Personlighet 239 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2017. Pris NOK 399. ISBN 978-82-05-50099-0 I forordet definerer forfatteren sitt prosjekt på følgende måte: «Formålet med...
Hans Ole Korsgaard
04.09.2017
Personlighetsforstyrrelser kan diagnostiseres hos ungdom, og langtidsprognosen kan bedres gjennom tidlig intervensjon og forebygging av komorbide lidelser. Hans Ole Korsgaard. Foto: Gudbrand...
Raman Dhawan, Hans Ole Korsgaard, Else Lill Beyer Urdal
13.03.2008
Legeerklæringer tillegges stor vekt ved søknad om utenlandsadopsjon. Slike erklæringer må ta utgangspunkt i barnets behov i et perspektiv på 15 – 20 år. Adoptivbarn har ofte økt sårbarhet og kan være...
Hans Ole Korsgaard
10.08.2006
Unge voksne, som utgjør en stadig større gruppe i samfunnet, befinner seg i en viktig omstillings- og utviklingsfase i livet. Omstillingen fra barn til voksen er mer langvarig enn før og byr på...