Hans Magnus Solli

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans Magnus Solli

Hans Magnus Solli
21.03.2017
I en viktig kronikk om overdiagnostikk skriver Roksund og medarbeidere at koblingene mellom sykdomsdiagnoser og velferdsgoder også bør debatteres ( 1 ). Som trygdemedisinsk forsker vil jeg bidra til...
Hans Magnus Solli
06.11.2008
Marcum, JA. An introductory philosophy of medicine Humanizing modern medicine. 376 s, tab. Berlin: Springer, 2008. Pris EUR 105 ISBN 978-1-4020-6796-9 Dette er en omfattende lærebok i medisinsk...
Hans Magnus Solli
05.11.2009
Per Vaglum beskrev i Tidsskriftet nr. 15/2009 psykiatrisk teori som reduksjonistisk: «Den er ikke ment å kunne totalforklare eller å forstå hele livet ellet mennesket» ( 1 ). Når psykiateren bruker «...
Hans Magnus Solli
28.05.2009
Fuchs, T. Das Gehirn – ein Beziehungsorgan Eine phänomenologisch-ökologische Konzeption. 324 s, ill. Stuttgart: Kohlhammer, 2008. Pris EUR 28 ISBN 978-3-17-019291-1 Målgruppen er de som vil forstå...
Hans Magnus Solli
05.01.2006
Odd Nerdrum: Trygd, 1973. Olje og tempera på lerret. 168 x 304 cm. © Odd Nerdrum/BONO 2005. Foto Jaques Lathion/Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Trygdemedisinen i Norge gjenspeiler...
Hans Magnus Solli
22.01.2004
Malterud, Kirsti Hunskår, Steinar Chronic myofascial pain A patient-centered approach. 186 s, tab, ill. Abingdon: Radcliffe Medical Press, 2002. Pris NOK 359 ISBN 1-85775-947-8 Denne boken om...
Hans Magnus Solli
14.08.2003
Eline, Thornquist Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori for helsefag 244 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2003. Pris NOK 325 ISBN 82- 7674- 913 - 5 Denne kortfattede innføringsboken i...
Hans Magnus Solli
03.06.2011
In medicine, there are value-neutral scientific as well as value-laden relational notions of disease. This chronicle will discuss the practical use of value-laden notions of health and disease within...
Hans Magnus Solli
21.06.2016
Mæland, John Gunnar Veileder i trygdemedisin 9. utg. 150 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. Pris NOK 329 ISBN 978-82-05-48456-6 John Gunnar Mælands trygdemedisinske veileder kom første...
Hans Magnus Solli, António Barbosa da Silva, Reidar K. Lie, Dag Bruusgaard
01.12.2005
Som sakkyndig i uførepensjonssaker legger legen viktige premisser for velferdsstatens økonomiske fordeling. Vi analyserer derfor den medisinske sakkyndighetsoppgaven i lys av teori om rettferdig...
Hans Magnus Solli
08.04.2011
Aasen, Henriette Sinding Halvorsen, Rune Silva, António Barbosa da Human rights, dignity and autonomy in health care and social services: Nordic perspectives 221 s, ill. Mortsel: Intersentia...
Hans Magnus Solli
03.06.2011
I medisinen finnes både et verdinøytralt naturvitenskapelig og et verdiladet relasjonelt sykdomsbegrep. I denne kronikken drøftes praktisk bruk av verdiladede relasjonelle helse- og sykdomsbegreper i...
Hans Magnus Solli
10.12.2013
Mesel, Terje Leer-Salvesen, Paul Makt og avmakt Etiske perspektiver på feltet psykisk helse. 298 s. Kristiansand: Portal forlag, 2013. Pris NOK 349 ISBN 978-82-92712-74-0 Boken er en tverrfaglig...
Hans Magnus Solli
25.11.2014
Gupta, Mona Is evidence-based psychiatry ethical? 202 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2014. Pris GBP 30 ISBN 978-0-19-964111-6 Forfatteren er en kanadisk psykiater som har forsvart sin...
Hans Magnus Solli
28.10.2014
Takk til Are Brean for klargjørende utdypninger av lederen «Myteknuserne». Vi er ganske enige når det gjelder forståelse av klinisk praksis. Men jeg skulle ønske at vi leger, Tidsskriftet inkludert,...
Hans Magnus Solli
28.10.2014
Interessant nok er medisinsk redaktør Are Brean ute i et vitenskapsfilosofisk ærend i innledningen til lederen «Myteknuserne» i Tidsskriftet nr 17/2014 ( 1 ). Men det glipper. Han skriver at «som...
Hans Magnus Solli
10.02.2015
Debatten etter Tveråmos og medarbeideres kronikk har så langt avvist en dikotomiserende språkbruk om subjektivitet og objektivitet i omtale av helseplager ( 1 ). Jeg går videre med en konstruktiv...
Hans Magnus Solli
10.02.2015
Objektivitetsproblemet kommer fram i debatten etter Tverråmo og medarbeideres kronikk ( 1 ). Forfatterne beskrev det velkjente misforholdet mellom objektive funn og symptomer ved noen helseplager...