Hans Magnus Solli

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Hans Magnus Solli (f. 1948) er forsker i trygdemedisinsk etikk ved Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Sykehuset i Vestfold.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

E-post: hmsolli@online.no

Artikler av Hans Magnus Solli
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media