Hans Magne Gravseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans Magne Gravseth

Hans Magne Gravseth, Johan Lund, Ebba Wergeland
09.02.2006
Arbeidsulykker rammer ofte unge mennesker. Tidlig uførhet og død medfører store tap for samfunnet i tillegg til omkostningene for dem som rammes. Kunnskap om skadeomfang og årsaksforhold er viktig...
Hans Magne Gravseth, Ebba Wergeland, Johan Lund
14.08.2003
Arbeidstilsynet har ansvar for å undersøke omstendigheter rundt arbeidsulykker. Hensikten er å forebygge nye ulykker og avdekke eventuelle lovbrudd. Det publiseres også arbeidsskadestatistikk ( 1 )...
Hans Magne Gravseth, Johan Lund, Ebba Wergeland
14.08.2003
Ulykker og vold er en viktig årsak til uførhet og død. Arbeidsulykker rammer ofte unge mennesker og fører derfor til en forholdsvis stor reduksjon i forventet antall leveår. Siden 1990 er det årlig...