Hans-Jacob Sandsberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans-Jacob Sandsberg

Hans-Jacob Sandsberg
20.02.2001
Den nye loven har egne bestemmelser for tvangsbehandling og bruk av tvangsmidler. I det vesentligste er disse bestemmelsene sammenfallende med det som gjelder etter lov om psykisk helsevern av 1961...
Hans-Jacob Sandsberg
20.04.2001
Begrepet asylsuverenitet er i ferd med å bli tatt ut av bruk da begrepets innhold er uklart og lite hensiktsmessig. Begrepet er heller ikke benyttet i lover eller forskrifter. I de tilfeller begrepet...
Hans-Jacob Sandsberg
10.02.2001
Den nye loven har egne bestemmelser for tvangsbehandling og bruk av tvangsmidler. I det vesentligste er disse bestemmelsene sammenfallende med det som gjelder etter lov om psykisk helsevern av 1961...