Hans Henrik Odland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans Henrik Odland

Henning Kristian Olberg, Hans Henrik Odland, Anne Kask, Bernt Andreas Engelsen
02.05.2018
A girl was diagnosed with epilepsy as a teenager and became seizure-free after treatment was initiated. However, she experienced a relapse when in her thirties. It transpired that a diagnostic re-...
Henning Kristian Olberg, Hans Henrik Odland, Anne Kask, Bernt Andreas Engelsen
02.05.2018
En jente fikk diagnostisert epilepsi da hun var i tenårene. Hun ble anfallsfri etter behandling. Da hun var i 30-årene, fikk hun tilbakefall. Det skulle vise seg at revurdering av diagnosen ble...
Hans Henrik Odland, Bernward Zeller, Hans-Olav Fjærli, Ole Zimmer
10.11.2001
Det er ikke uvanlig at barn innlegges i sykehus med mistanke om alvorlig bakteriell infeksjon med symptomene høy feber og redusert allmenntilstand (1). Som regel finner man raskt årsaken i den videre...
Ansgar Berg, Emelinn Bråtane, Hans Henrik Odland, Christina Brudvik, Bjørg Rosland, Asle Hirth
08.04.2014
AD/HD (attention deficit/hyperactivity disorder) er en tilstand som kjennetegnes av uoppmerksomhet, konsentrasjonsvansker, impulsivitet og hyperaktivitet ( 1 ). Ubehandlet kan tilstanden føre til...