Hans Henrik Odland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Barnehjerteseksjonen

Barne- og ungdomsklinikken

og

Arytmiseksjonen

Kardiologisk avdeling

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Han har bidratt med idé, design, data, tolkning, litteratursøk og manuskriptarbeid.

Hans Henrik Odland (f. 1972) er overlege.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Hans Henrik Odland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media