Hans Henrik Lien

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans Henrik Lien

Hans Henrik Lien, Arne Heilo, Ingeborg Taksdal, Marit Muri Holmen, Kristian Talle
24.02.2020
Tor Drevvatne var født i Oslo 10.11.1924 og døde på Bærum sykehus 2.12.2019. Han tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1951. Hans store tekniske interesse førte ham...
Hans Henrik Lien, Ingeborg Taksdal
10.04.2000
Magnetisk resonans (MR) er godt egnet til bildediagnostikk innen onkologien. Metoden er nyttig ved lokal utredning av en del maligne eller potensielt maligne tilstander, ved metastaseutredning,...